Daniel Hånberg Alonso är emoji expert och curator för utställningen Emojins historia – hur smilande ansikten gick från antikt klotter till världsspråk, som finns på Internetmuseum och som drivs av Internetstiftelsen. Utställningen öppnades den 11 februari 2019 i och med att emojin firade 20 år.

Här kan du också se när Daniel Hånberg Alonso berättade om emojins historia och om utställningen i TV4 Nyhetsmorgon 2019.

Daniel Hånberg Alonso, Emoji expert, TV4 Nyhetsmorgon
Daniel Hånberg Alonso på TV4 Nyhetsmorgon

Se Daniel Hånberg Alonsos föreläsning: ”Emoji – från japansk kuriosa till universellt språk”.